Bodemnet Wierden voorziet twintig bestaande appartementen van duurzame warmte

Samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie, marktpartijen én netwerkbedrijf biedt kansen

Op woensdag 12 juni tekenden de bestuurders van woningcorporatie Reggewoon, duurzaam projectontwikkelaar Uiteigenbodem en netwerkbedrijf Cogas de contracten voor het eerste bodemnet in Wierden. Hiermee hebben zij het startsein gegeven voor de realisatie van dit unieke en innovatieve bodemnet voor 20 bestaande appartementen aan het Spinnewiel in de gemeente Wierden. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het afzetten van het bouwterrein en het plaatsen van de machines, zijn vorige week vrijdag van start gegaan. Deze week is de daadwerkelijke aanleg van het bodemnet gestart. Interim directeur-bestuurder Gerrit Breeman van woningcorporatie Reggewoon: “We hopen dat dit pilotproject zo succesvol is dat het op meerdere plekken in Nederland toegepast kan worden. Waardoor er sprake is van zowel energiebesparing als kostenbesparing.”

Door: Saskia Everink (Cogas)

Wat is een bodemnet?

Het bodemnet is een systeem in de bodem waarin water wordt rondgepompt en gebruik maakt van de warmte die aanwezig is in de bodem. Het is geschikt om op een duurzame aardgasvrije manier woningen te verwarmen en te koelen. Het bodemnet Wierden bestaat straks uit 8 verticale bodemcollectoren die de warmte tot ongeveer 200 meter diep uit de grond halen. Het water komt met een temperatuur van tussen de 3 en 10 graden bij de warmtepomp in de woning. Deze warmte is de bron die de warmtepomp in de woning gebruikt om verder te verwarmen. Een horizontaal bodemnet verbindt de verticale bodemcollectoren in een netwerk.  Door efficiënt gebruik te maken van de (openbare) ondergrondse ruimte is deze oplossing bij uitstek geschikt voor bestaande bouw zoals gestapelde woningen en rijwoningen.

Dino Gaya Walters, directeur van Uiteigenbodem: “Wij zijn zeer verheugd dat we dit pilotproject, om het bodemnet in de praktijk toe te passen en om er van te leren, gaan uitvoeren. Ook zijn we erg blij met onze opdrachtgevers: Reggewoon als vooruitstrevende woningcorporatie in de energietransitie en Cogas als netwerkbedrijf met publieke signatuur, die beide een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de verdere uitrol van het concept.”

Vastrecht duurzame elektriciteit

De bewoners betalen straks vastrecht aan Cogas en het verbruik van elektriciteit voor de warmtepomp aan hun elektriciteitsleverancier. Om de elektriciteit hiervoor duurzaam op te wekken legt Reggewoon per woning drie zonnepanelen op het dak. De bewoners zijn hierdoor niet alleen voorzien van een duurzaam alternatief voor aardgas, maar ook van een betaalbaar alternatief. Gerald de Haan, directeur-bestuurder Cogas: ”Dit pilotproject is een mooie eerste stap in de realisatie van nieuwe duurzame warmtenetten in ons verzorgingsgebied. Om de energietransitie te laten slagen hebben we alle bronnen nodig, dus ook de inzet van warmtenetten.”

Planning

Het bodemnet wordt in opdracht van Uiteigenbodem aangelegd door aannemer Luinstra. De planning is dat voor half augustus het ondergrondse bodemnet is aangelegd. Na de zomervakantie start installateur Willemsen met het installeren van de warmtepomp in de woningen en kleine aanpassingen aan het afgiftesysteem. Als alles volgens planning verloopt, krijgen alle bewoners van de 20 appartementen eind november 2024 warmte via het bodemnet. Dit betekent dat de bewoners vanaf eind november een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas hebben.

Exploitatiemodel

Afgelopen jaar hebben Uiteigenbodem, Reggewoon en Cogas samen een integraal ontwerp uitgewerkt voor dit project op basis van het gepatenteerde bodemnet van Uiteigenbodem. Binnen dit project is Cogas eigenaar van de ondergrondse infrastructuur, zowel het leidingwerk als de bodemlussen. Na de aanleg is Cogas verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan het netwerk. Reggewoon is verantwoordelijk voor het onderhoud van de installaties in de woningen. Het bodemnet wordt aangelegd in grond van de gemeente Wierden, die enthousiast haar medewerking verleent aan dit innovatieve aardgasvrije initiatief.

Afbeelding: gestileerde weergave van het bodemnet en de aansluitingen op de warmtepompen