Missie en doelstellingen

  1. Home
  2.  → Missie en doelstellingen

Missie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie zet zich in voor het optimaal gebruik maken van energie uit de bodem middels warmte- en koudeopslag. Dit doen wij door kennis en ervaringen te delen door en voor eindgebruikers van bodemenergie. Samenwerking met relevante organisaties en koepels speelt hierbij een belangrijke rol.

Dick Westgeest
voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie

Doelstellingen

  • Via kennisoverdracht zorgen dat de technologie van bodemenergie een serieuze bijdrage levert aan de doelstellingen in het nationale Energieakkoord
  • Eindgebruikers van een bodemenergiesysteem helpen bij de optimalisatie van hun systeem in de breedste zin van het woord
  • Verbeteren van het imago van warmte- en koudeopslag in de bodem
  • Belangenbehartiging van leden op diverse niveaus, zoals bij overheden en collega-brancheorganisaties

Samenwerkingen

Wij werken met veel partijen, koepelorganisaties en provincies samen om de belangen van onze leden te behartigen. In het onderstaande overzicht vind u onze belangrijkste partners.