Kennisoverdracht

Het delen van kennis over het gebruik van bodemenergie en WKO-systemen is één van onze belangrijkste speerpunten. Hieronder treft u een selectie aan van de artikelen en interviews met verschillende eindgebruikers over het gebruik en de optimalisatie van WKO-systemen, uit de praktijk. Doel is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren!

  1. Home
  2.  → Kennisoverdracht

“Wij kunnen de hele keten voor onze rekening nemen”

Waternet wil warmtenetten voeden met energie uit oppervlaktewater

In 2040 moet Amsterdam aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er een enorme opgave ligt bij het verduurzamen van de energievoorziening in de stad. Waternet wil daarin een rol vervullen en hoopt dat de gemeente en het waterschap haar daar ook de mogelijkheden voor geeft. Want de technische mogelijkheden voor winning van energie uit oppervlaktewater, afvalwater, en drinkwater zijn groot. Bij Waternet jeuken de handen om die potentie te gaan benutten.

Lees hier het interview met Ben de Ru en Stefan Mol van Waternet.

“Een bodemenergiesysteem is uiteindelijk zo’n logische investering”

Ondergrondse warmteopslag op hogere temperaturen biedt veel kansen

De potentie, ofwel het duurzaamheidsperspectief, van ondergrondse warmteopslag met open bodemenergiesystemen is groot. En zeker als we die warmte de komende jaren vaker met hogere temperaturen kunnen opslaan. Dat was de conclusie van een workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie recent organiseerde. Het bedrijf Koppert Cress in het Westland, waar bodemenergie een essentiële rol speelt in de verduurzaming, vormde bij die bijeenkomst het sprekende voorbeeld.

Dick Westgeest ziet enthousiasme voor Gebruikersplatform Bodemenergie groeien

“Bodemenergie is cruciaal voor onze energietransitie”

“Preken voor eigen parochie, zo zullen veel mensen dat zien, wanneer ik als voorzitter een heel sterk pleidooi houd voor veel meer WKO’s. Maar ik ben gelukkig niet de enige die op deze manier preekt. Er is eigenlijk niet één energiespecialist te vinden die geen warme voorstander is van bodemenergie. De voordelen zijn namelijk zeer groot en overduidelijk. Op de vele vragen die onze energietransitie nog oproepen is opslag, en dan in veel gevallen de opslag van warmte- en koude in de bodem, een sterk en passend antwoord.”

Lees dit interview over de visie van Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie.

 

“Beheren van WKO is niet eenvoudig;
datamanagement is essentieel”

Zorg dat investeringsbudget ruimte biedt voor verbeteringen achteraf

De route naar de aanleg van een WKO, inclusief de realisatie ervan, is al een redelijk complex proces. Maar ministens zo lastig – waarschijnlijk nog ingewikkelder – is de fase waarin de exploitatie en het beheer aanbreekt. In de praktijk blijkt het, zelfs met hulp van de beste adviseurs en installateurs, niet mogelijk om in één keer een feilloos werkend systeem op te leveren. De ervaring leert dat om die reden altijd budgetruimte moet zijn om na oplevering verbeteringen aan te brengen.

Lees hier het interview met Chris Overes,  afdelingshoofd huisvesting bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk voor een omvangrijke WKO-installatie.

Veel redundantie zorgt voor robuust systeem met toekomstmogelijkheden

Met strakke regie verdient Miele de meerinvestering in 4 jaar terug

Het hoofdkantoor van Miele Nederland, langs de A27 bij Vianen, is in 2007/2008 volledig gerenoveerd. Vanaf kaalslag werden de kantoren opnieuw ingericht en creëerde Miele haar Miele Experience Centrum. Ook de installaties werden vernieuwd. Omdat MVO voor Miele belangrijk is, koos men voor een duurzame en efficiënte klimaatinstallatie op basis van een WKO met laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuurkoeling. Door een strakke regie, een duidelijke rolverdeling en een integrale regeling is de meerinvestering in vier jaar terugverdiend.

Lees hier interview met Marcel Maas, Hoofd Facilitaire Zaken bij Miele Nederland.

Unica en UvA vinden gezonde basis voor prestatiecontract

Kiezen voor 25 jaar zorgeloze zekerheid van warmte en koude

Dagelijks werken duizenden studenten en wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Sciencepark in Amsterdam-Oost. Zij werken daar in gebouwen met een gezond en aangenaam binnenklimaat, waarover de mensen erg tevreden zijn. De benodigde warmte en koude wordt op een zo duurzaam mogelijke manier opgewekt. Daarvoor zorgt de energiecentrale die Unica Ecopower beheert en exploiteert. Dit doet Unica in opdracht van de UvA, die daarvoor met de technisch dienstverlener een prestatiecontract afsloot.

Lees hier het artikel over het WKO-project van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Unica Power.

“Het kostte ons een paar jaar om het in de vingers te krijgen”

Met bodemenergie verduurzaamt Rijk Zwaan haar groenteveredeling in Fijnaart

In Fijnaart heeft Rijk Zwaan, een van de wereldspelers in groentezaden, een modern filiaal waar zij werken aan de veredeling van groenten. In kassen, maar ook in zogeheten phytotrons, groeien uiteenlopende groentegewassen. Niet om producten te oogsten, maar om zaden te produceren of om nieuwe en betere rassen te creëren. Voor deze teelt is veel energie nodig; om te verwarmen, maar vaak ook om te koelen. Met bodemenergie is Rijk Zwaan in staat om het fossiele energiegebruik fors te verlagen.

Lees hier het artikel over duurzaam verwarmen en koelen van kassen met een WKO-installatie bij Rijk Zwaan in Fijnaart.

Ivo Everts van ATES Control brengt eigenaren weer ‘in control’

“Basisfouten kun je er met de WKO-scan snel uit halen”

In 2017 introduceerde het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO-scan. Met dit instrument kan een ervaren adviseur op een snelle, objectieve en gedegen wijze de eigenaren van een WKO-systeem inzicht geven in de prestaties van hun systeem. Een jaar na dato zijn al meerdere WKO-scans uitgevoerd en de resultaten zijn positief maar laten tegelijk zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is positief dat de scan goed werkt maar het is tevens duidelijk dat we heel vaak met relatief eenvoudige ingrepen nog erg veel kunnen optimaliseren.

Lees hier het interview met Ivo Everts van ATES Control over de WKO-scan.

“We wilden een energiezuinig en duurzaam gebouw”

Bodem geeft Ignatius Gymnasium energie

Sinds 2011 zorgt het grondwater onder het Amsterdamse Ignatius Gymnasium voor de verwarming en koeling van het schoolgebouw. De oude CV-ketels staan grotendeels werkeloos in de kelder. Als facilitair manager Frans Kreekel nog een goede bestemming voor het overschot aan koude zou kunnen vinden, was hij helemaal tevreden.

Lees hier het artikel van Marjolein Roggenroject over de succesvolle toepassing van bodemenergie als duurzame energiebron voor het monumentale pand uit 1952.

Björn Kouwenhoven, senior-adviseur Energie bij NS Stations

“Een WKO kun je aansturen op duurzame én financiële resultaten”

Een eigenaar of exploitant van een gebouw met een bodemenergiesysteem hoeft geen verstand van techniek te hebben om zijn warmte-/koudeopslag (WKO) installatie met een goed rendement te laten functioneren. “De crux zit hem in de uitgangspunten die je bij het ontwerp vaststelt. Vraag de ontwerpers om de input en output vast te leggen en er een _nancieel model onder te hangen. Dat kun je met maximaal 5 KPI’s goed monitoren. Koppel je dat aan een goed onderhouds- en beheercontract, dan kun je redelijk zorgeloos de vruchten van de installatie plukken.”

Lees hier het interview met Bjorn Kouwenhoven in TVVL Magazine.

“WKO en GBS binnen één integraal systeem functioneert wél goed”

Kies één partij voor beheer en regeltechniek 

In 2004 besloot de gemeente Schijndel om het nieuwe cultureel centrum ‘t Spectrum aan te sluiten op een WKO-systeem. Dat was, zeker in de eerste jaren, geen succes. De gasketels, die als back-up moesten dienen voor de warmtepomp, brandden de eerste winter dat het klimaatsysteem in bedrijf was volop. Daardoor was de energiebesparing veel minder dan verwacht en viel de energierekening veel hoger uit. Verschillende installateurs en andere partijen kregen het probleem niet opgelost. Dit lukte pas toen één partij voor het beheer en de regeltechniek van zowel WKO- als klimaatinstallatie verantwoordelijk werd.

Lees hier het interview met Hans Fassbender, accommodatiemanager cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel.

Consultant Albert Hulshoff adviseert eindgebruikers een pragmatische aanpak

‘Dek je in tegen risico’s met een prestatiecontract’

Eigenaren doen er goed aan prestatiecontracten af te sluiten voor risico’s die zij zelf niet kunnen managen, zegt Albert Hulshoff van AHB Consultancy. De meeste eigenaren en beheerders van WKO-systemen hebben namelijk onvoldoende kennis om het presteren van de installatie zelf te beoordelen. En dat terwijl kennis essentieel is om een zorgeloos functioneren van de installatie te garanderen.

Lees hier het interview met Albert Hulshoff van AHB Consultancy.

“Zonder monitoring heb je geen inzicht in wat de WKO precies doet”

Verzekeraar a.s.r. wil ‘Parijs-doelen’ al in periode 2020 – 2025 halen

Wie met Adri Meijdam spreekt over het WKO-systeem van a.s.r. komt al gauw te spreken over twee elementen die belangrijk zijn voor de efficiëntie van hun bodemenergiesysteem. Dat zijn het monitoringssysteem dat a.s.r. gebruikt om de prestaties van het WKO-systeem te optimaliseren, en grondmetingen met glasvezelkabels. Dankzij de data in InsiteView, het monitoringssysteem, hebben Meijdam en zijn team real time informatie over het energieverbruik van het pand en de functionaliteiten van het WKO-systeem.

Lees hier het interview met Adri Meijdam, specialist MVO van het Facilitair Bedrijf van a.s.r.