WKO Duurzaamheid Award

  1. Home
  2.  → WKO Duurzaamheid Award
Elk jaar reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO Duurzaamheid Award uit. De prestigieuze onderscheiding is een erkenning voor het werk van een eindgebruiker of beheerder van een WKO-systeem die op een excellente wijze zijn of haar systeem beheert. De eindgebruiker zorgt daarnaast voor kennisoverdracht en helpt andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie over bodemenergiesystemen.

Winnaars van de WKO Duurzaamheid Award:

Adri Meijdam (2019)

De vijfde editie van de WKO Duurzaamheid Award werd uitgereikt aan Adri Meijdam. De jury prees Meijdam omdat hij zich niet alleen inzette voor grootschalige verduurzaming binnen zijn eigen werkterrein, maar dat hij ook daarbuiten actief was als ambassadeur van bodemenergie en de bewustwording van energiegebruik in het algemeen. (lees verder) Volgens het juryrapport is Meijdam een voorvechter van intensieve samenwerking onder WKO-gebruikers, om zo verduurzaming van gebouwen integraal aan te pakken. Dankzij de inzet van Meijdam werd het energieverbruik van het hoofdkantoor van ASR Nederland teruggebracht van 250 kWu naar 64 kWu.

Thijs Meulen (2018)

Thijs Meulen ging in 2018 met de WKO Duurzaamheid Award aan de haal. De energiecoördinator en beleidsmedewerker duurzaamheid bij de TU Eindhoven ontving de onderscheiding voor zijn inspanningen
om de bodembronnen en Europa’s grootste ringleidingsysteem voor warmte en koude bij de TU/e verder te optimaliseren. (lees verder) Meulen zorgde in zijn rol als beheerder dat duurzaam gebouwbeheer onderdeel werd van het huisvestings- energiebeleid op de TU/e.

Fréderique Houben (2017)

In 2017 ging de onderscheiding naar Fréderique Houben van de Universiteit Utrecht. Mede dankzij haar inzet werd het bodemenergiesysteem bij de universiteit een van de grotere systemen in Nederland. (lees verder) Houben zorgde als beheerder van de WKO-systemen bij de Universiteit van Utrecht voor de hydraulische en energetische koppeling van de individuele WKO’s, waardoor de capaciteit van het energiesysteem sterk is vergroot. De winnares van de WKO Duurzaamheid Award 2017 maakt daarbij gebruik van een innovatief proefproject met glasvezelkabels.

Björn Kouwenhoven (2016)

De WKO Duurzaamheid Award 2016 ging naar Björn Kouwenhoven, die door de optimale inzet van de WKO-installaties bij de NS een forse energiebesparing wist te realiseren bij de aangesloten gebouwen. (lees verder) Als exploitatiemanager energie bij de NS was Kouwenhoven onder andere in de rol van beheerder van meerdere WKO-installaties verantwoordelijk voor de prestaties van deze bodemenergiesystemen. Daarnaast was Kouwenhoven volgens diverse personen altijd bereid om de techniek, de voordelen en de valkuilen van WKO-systemen goed naar voren te brengen.

Chris Overes (2015)

In 2015 ontving Chris Overes de allereerste WKO Duurzaamheid Award. Volgens de jury deed Overes zichtbaar moeite om zijn kennis voor het optimaliseren van bodemenergiesystemen met anderen te delen. (lees verder) Als afdelingshoofd huisvesting bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken was Overes verantwoordelijk voor het functioneren van een omvangrijke WKO-installatie. De winnaar van de WKO Duurzaamheid Award stak met veel passie de nodige energie in het verbeteren van de prestaties van dit bodemenergiesysteem.