Nieuws

Reactie Branchevereniging Bodemenergie op ILT Signaalrapportage ‘Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen’ d.d. 10 mei 2021

Reactie Branchevereniging Bodemenergie op ILT Signaalrapportage ‘Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen’ d.d. 10 mei 2021

Op 10 mei jl. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een signaalrapportage ‘Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen’ gepubliceerd. Gesloten bodemenergiesystemen, zogenaamde bodemwarmtewisselaars, spelen samen met open bodemenergiesystemen (WKO’s) een grote en groeiende rol in de verduurzaming van de gebouwde...

Lees meer
“Bodemenergie is fundament onder energietransitie”

“Bodemenergie is fundament onder energietransitie”

Veelzijdig inzetbaar, duurzaam, en comfort biedend: energie uit de bodem heeft het allemaal. Maar tegelijkertijd is bodemenergie onzichtbaar, letterlijk. En onbekend maakt vaak onbemind. Dat is volledig onterecht in de ogen van Frank Agterberg en Maarten Woudstra van de nieuwe koepel Bodemenergie Nederland. “Op bodemenergie kun je bouwen, letterlijk. Het is niet alleen een techniek die als fundament van het binnenklimaatsysteem onder een gebouw kan worden aangelegd. Het is ook het fundament onder de energietransitie.”

Lees meer
Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Persbericht: Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. De leden van Geothermie Nederland stemden begin dit jaar unaniem in met deze industriestandaard zodat alle belanghebbenden zoals ook Vewin kunnen blijven vertrouwen op een veilig en verantwoorde winning van aardwarmte. Dit is essentieel om aardwarmte te kunnen toepassen als natuurlijke bron van duurzame energie in de energietransitie.

Lees meer
Op bodemenergie kun je bouwen

Op bodemenergie kun je bouwen

Bodemenergie is een belangrijke pijler voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn er drie toegewijde organisaties die de toepassing van bodemenergie bevorderen: Branchevereniging Bodemenergie, Gebruikersplatform Bodemenergie en Kennisplatform Bodemenergie. Samen behartigen deze organisaties de belangen van de gehele keten, van leveranciers tot eindgebruikers en van ontwerpers en technisch adviseurs tot gemeenten en woningcorporaties. Vanaf nu zijn deze drie organisaties op één gezamenlijk platform verenigd.

Lees meer
Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten de definitieve concept Omgevingsverordening vastgesteld en ter consultatie aangeboden met deadline 20 mei 2021. Branchevereniging Bodemenergie gaat samen met GGBN en Bouwend Nederland een gecombineerde zienswijze indienen die de disproportionaliteit van de maatregelen zal aantonen.

Lees meer
Webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen

Webinar over ervaringen met warmte- en koudelevering aan appartementen

Bij de verduurzaming van onze woonomgeving zullen we steeds vaker bodemenergie inzetten. Ook in appartementencomplexen, zo merken steeds meer bewoners, komt hun duurzame warmte of koude uit WKO-systemen. Over de haken en ogen bij deze energielevering organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie op 9 juni een webinar.

Lees meer
Koelen met bodemenergie als centraal thema tijdens webinar

Koelen met bodemenergie als centraal thema tijdens webinar

Circa 150 deelnemers namen op 21 april deel aan een webinar dat werd georganiseerd door het Gebruikersplatform Bodemenergie in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Tijdens dit online kennisevent stond de koudevraag in gebouwen en woningen centraal. Om vastgoed...

Lees meer
Veelgestelde vragen over grondboringen voor warmtepompen

Veelgestelde vragen over grondboringen voor warmtepompen

De bodem wordt steeds vaker gebruikt als duurzame bron voor de energievoorziening van een woning, gezien de hoge energieprestaties. Maar waar moet je allemaal op letten bij een grondboring voor een gesloten bronsysteem? Wat is de beste plek om te boren? Kun je wel...

Lees meer
Boek van Sven Ringelberg over lessen uit de aardgastransitie

Boek van Sven Ringelberg over lessen uit de aardgastransitie

De radicaalste energietransitie ter wereld vond zestig jaar geleden in Nederland plaats. Ons land stapte toen massaal over van kolen naar aardgas. Een boek over deze transitie was er nog niet. Dus schreef strategisch adviseur Sven Ringelberg er een boek over: ‘De...

Lees meer

Partners gezocht voor pilotprojecten Centraal Amerika

In de internationale glastuinbouw- en levensmiddelensector groeit de vraag naar direct use (shallow) geothermal energy, oftewel het gebruik van de bodemenergie in plaats van elektriciteit. Bent u geïnteresseerd in nieuwe markten en pilotprojecten in Centraal Amerika?...

Lees meer

Vacature werkgroep Cursussen Bodemenergie

Branchevereniging BodemenergieNL faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen...

Lees meer

WUR legt WKO-ring aan voor forse energiebesparingen

Wageningen University & Research (WUR) doet niet alleen onderzoek naar de realisatie van een circulaire economie, maar werkt ook actief aan een forse vermindering van het eigen energieverbruik. Als onderdeel van de ambitie om de ecologische voetafdruk flink te...

Lees meer

Webinar Bodemenergie in de praktijk: resultaten en ervaringen

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde op 26 november samen met de gemeente Utrecht het webinar ‘Bodemenergie in de praktijk; resultaten en ervaringen’. Aan de hand van verschillende praktijkverhalen kregen de deelnemers van het online event een goed idee van de aandachtspunten bij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en beheer van bodemenergiesystemen. Ongeveer 100 deelnemers hadden zich voor het webinar ingeschreven.

Lees meer

Webinar Aquathermie en bodemenergie: een sterke combinatie in de warmtetransitie van Amsterdam

Als we grote aantallen woningen en gebouwen willen verduurzamen, zullen bodemenergie en aquathermie een cruciale rol kunnen vervullen. Het is erg belangrijk om de mogelijkheden hiervan een duidelijke plek te geven bij de ontwikkeling van de warmtevisie en de wijkgerichte aanpak. Op donderdag 8 oktober deden circa 115 deelnemers mee aan het webinar dat het Gebruikersplatform Bodemenergie in samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseerde.

Lees meer

Webinar Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk

Wat kunt u leren van de toepassingen en de prestaties van bestaande WKO’s in de provincie Noord-Brabant? En hoe kunnen inwoners van een gemeente andere mensen enthousiast maken om zelf de verduurzaming een impuls te geven? Het zijn twee van de onderwerpen die op 3 december aan de orde kwamen tijdens het webinar dat het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met de provincie Noord-Brabant organiseerde.

Lees meer

Rijksmuseum ontvangt hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat

Het Rijksmuseum behoort tot de meest duurzame gebouwen die er bestaan. Als eerste museum ter wereld heeft het Rijksmuseum onlangs het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat behaald: een 5-sterren BREEAM-certificatie. In 2017 ontving het Rijksmuseum al een 4-sterren...

Lees meer

Project OPTIGBES

In februari 2020 is met subsidie van RVO en financiële steun van het Kennisplatform Bodemenergie het TKI-Urban Energy project OPTIGBES van start gegaan. In OPTIGBES hebben Deltares, Groenholland, Nathan Projects, SIKB, KWR en BodemenergieNL de handen ineen geslagen om...

Lees meer

Optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen

Om de klimaat– en energiedoelstellingen, meer duurzame energie en minder CO2-uitstoot, te halen, is grote opschaling van het gebruik van bodemenergie nodig. De ondergrondse potentie van bodemenergie wordt nog niet volledig benut, en vooral in binnenstedelijke gebieden...

Lees meer

WINDOW – Ondergrondse warmteopslag

Opslag van warmte in de ondergrond is een belangrijke schakel in de warmtetransitie en is een van de goedkoopste vormen van energieopslag. Ondergrondse warmteopslag bij hogere temperaturen wordt echter nog beperkt toegepast in de Nederlandse ondergrond. Uitdagingen...

Lees meer