Nieuws

In memoriam: Robert Gavriliuc

In memoriam: Robert Gavriliuc

Het droevige bericht bereikte ons, dat Robert Gavriliuc, board member van EGEC, op 1 december jl. is overleden. Hieronder treft u dit bericht aan, uit naam van Philippe Dumas, EGEC Secretary General. Wij wensen de familie en dierbaren van Robert heel veel sterkte toe.

Lees meer
Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022

Op vrijdag 25 november heeft het ministerie van I&W een kamerbrief inzake Water en Bodem aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan de vele aspecten van het gebruik van water en bodem genoemd en een aantal voorstellen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en sturing daarvan.

Lees meer
Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

Korte terugblik European Geothermal Congress 2022

In oktober was het 3-jaarlijkse European Geothermal Congress. Naast internationale onderzoekers waren ook bijdragen van verschillende leden van Branchevereniging Bodemenergie, waaronder projecten waar onze branchevereniging aan heeft bijgedragen. 

Lees meer
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Wat betekent dat voor ons?

De Omgevingswet is (alweer) uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2023. De belangrijkste reden hiervoor is het nog niet goed werken van het digitale stelsel dat onder andere de vergunningaanvragen moet faciliteren, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder zetten wij uiteen wat dit betekent voor onze branche:

Lees meer
Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

Bewoners beslissen mee: warmtevoorziening Mo*Town Sloterdijk

De Amsterdamse wijk Sloterdijk verandert snel van kantoorgebied naar stadswijk met onder meer duizenden nieuwe woningen. Een van de woningbouwprojecten is Mo*Town Track 8. Hiervoor wordt op dit moment de energiecentrale gebouwd. De 94 appartementen van dit project...

Lees meer
UITNODIGING Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

UITNODIGING Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

Op donderdagmiddag 1 december 2022 organiseert Branchevereniging Bodemenergie het Congres Bodemenergie. Een inspirerend en interactief evenement voor iedereen die vanuit zijn vakgebied te maken heeft met de verduurzaming van de gebouwde omgeving met warmte en koude uit onze bodem. Het belooft een boeiende dag te worden, met een compact programma, een plenair en een parallel gedeelte én uiteraard volop ruimte om te netwerken. 

Lees meer
Bedrijven en brancheverenigingen vragen om snellere doorlooptijden

Bedrijven en brancheverenigingen vragen om snellere doorlooptijden

Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties pleit ervoor om de doorlooptijden flink te verkorten van de belangrijkste technieken die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit is nodig, omdat met de huidige lange doorlooptijden van acht tot tien jaar, duurzame energieprojecten pas ná 2030 gerealiseerd zullen worden.

Lees meer
Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche?

Duurzame energie met bodemenergie en warmtepompen wordt in steeds meer gevallen via outsourcing uitbesteed aan marktpartijen, zogenaamde energy service companies (ESCo’s). Daarbij realiseert, investeert en exploiteert de ESCo de energievoorziening voor een...

Lees meer
Hoe organiseer en faciliteer je bodemenergie in je beleid, als gemeente?

Hoe organiseer en faciliteer je bodemenergie in je beleid, als gemeente?

Aan de bodem (grond en/of grondwater) gekoppelde warmtepompen verzorgen in toenemende mate de energiezuinige verwarming, tapwaterbereiding en ook de koeling van woonhuizen, appartementen en bedrijfsgebouwen. Naast de ontwikkeling door overheden, energiebedrijven of ESCO’s van de breder gedragen veelal collectieve projecten op basis van grondwatersystemen (WKO), zijn er de laatste 20 jaar ook veel individuele of klein collectieve warmtepompsystemen met bodemlussen in gebruik genomen.

Lees meer
Cursussen bodemenergie voor overheden

Cursussen bodemenergie voor overheden

Als branchevereniging zien wij dat met de toename van aantal WKO’s en bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving ook de behoefte groeit aan meer kennis. Niet alleen binnen onze branche maar ook bij gemeenten en provincies, bestuurders en beleidsmakers, vergunningverleners, toezichthouders en omgevingsdiensten. Daarom geven wij sinds jaar en dag diverse cursussen, gericht op deze doelgroepen en hun dagelijkse praktijk.

Lees meer
Volop kansen voor inzet van bodemenergie in bestaande woonwijken

Volop kansen voor inzet van bodemenergie in bestaande woonwijken

Kun je ook in de bestaande bouw met bodemenergie aan de slag? Dat was de centrale vraag tijdens het webinar dat het Gebruikersplatform Bodemenergie op 21 september organiseerde. Drie zeer deskundige sprekers belichtten de verschillende aspecten van deze vraag – de techniek, de regelgeving, de exploitatie – waarna aan het einde van de middag de vraag met ja kon worden beantwoord.

Lees meer
Ruim 5.000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 17 september 2022

Ruim 5.000 bezoekers bij de Open Energiedag op zaterdag 17 september 2022

Meer dan vijfduizend bezoekers namen vandaag tijdens de tweede Open Energiedag een kijkje bij 62 duurzame energieprojecten. “Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg in deze transitie naar een duurzame energievoorziening.” 

Lees meer
Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

De IJssel biedt goede mogelijkheden om de nabijgelegen steden van duurzame warmte te voorzien. De thermische energie uit het oppervlaktewater van de rivier is de bron voor het warmtenet, dat modulair wordt aangelegd. Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte uit het oppervlaktewater naar de gewenste temperatuur gebracht voor de verwarming van woningen, een WKO-systeem zorgt voor de warmteopslag. Dit wordt gezien als een mooi voorbeeldproject voor verduurzaming van bestaande bouw.

Lees meer
Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Dat de warmtetransitie nog steeds niet warmte- en koudetransitie wordt genoemd is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Deze trend in de toenemende vraag naar koeling is uiteraard niet voorbijgegaan aan de projectontwikkelaars. Als er dan toch een stadswarmtenet wordt aangelegd, waarom hem dan niet meteen laten koelen? Want de zomers gaan er echt niet kouder op worden.

Lees meer
Concept-herziening BUM en HUM Bodemenergie voor reactie

Concept-herziening BUM en HUM Bodemenergie voor reactie

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de BUM en de HUM voor bodemenergie. Openbare reacties kunnen tot en met 20 september 2022 worden ingediend bij het SIKB.

Lees meer