Nabeschouwing bijeenkomsten

  1. Home
  2.  → Nabeschouwing bijeenkomsten

Wij organiseren veel evenementen om kennis over bodemenergie en ontwikkelingen op dit vlak te delen met eindgebruikers, beheerders van WKO-systemen en andere geïnteresseerden. Via deze pagina vindt u altijd een overzicht van alle afgelopen symposia, bijeenkomsten, workshops en webinars. Via de ‘lees meer’-buttons kunt u een uitgebreid verslag, de hand-outs, video’s en overige informatie (terug)kijken.

Bekijk ook onze Agenda voor de bijeenkomsten die we in de komende periode organiseren.

Recent georganiseerde bijeenkomsten

WKO-beheerders en exploitanten komen samen op Nationaal Symposium Bodemenergie 2024

WKO-beheerders en exploitanten komen samen op Nationaal Symposium Bodemenergie 2024

A.s.r Verzekeringen in Utrecht opende donderdag 23 mei 2024 de deuren van haar hoofdkantoor voor de tiende editie van het Nationaal Symposium Bodemenergie. Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde dit evenement voor eindgebruikers van bodemenergie, maar ook vertegenwoordigers van overheden, commerciële partijen en andere geïnteresseerden in bodemenergie. Het programma zat vol lezingen en interactieve sessies en richtte zich op het verbinden en informeren van WKO-eigenaren, beheerders en exploitanten.

Lees meer
Volop kansen voor inzet van bodemenergie in bestaande woonwijken

Volop kansen voor inzet van bodemenergie in bestaande woonwijken

Kun je ook in de bestaande bouw met bodemenergie aan de slag? Dat was de centrale vraag tijdens het webinar dat het Gebruikersplatform Bodemenergie op 21 september organiseerde. Drie zeer deskundige sprekers belichtten de verschillende aspecten van deze vraag – de techniek, de regelgeving, de exploitatie – waarna aan het einde van de middag de vraag met ja kon worden beantwoord.

Lees meer
Veel voordelen door WKO-systemen binnen warmtenet te koppelen

Veel voordelen door WKO-systemen binnen warmtenet te koppelen

“Workshop over bodemenergie op 08-06-2022”

Wat is de meerwaarde van een gecoördineerde en gebundelde inzet van bodemenergie op campussen en bedrijfsterreinen? Die waarde is erg groot, zo was het overduidelijke antwoord na het bijwonen van de workshop op 8 juni jongstleden.

Lees meer
Kennisuitwisseling staat centraal bij Nationaal Symposium Bodemenergie

Kennisuitwisseling staat centraal bij Nationaal Symposium Bodemenergie

Op donderdag 19 mei bezochten circa 100 mensen het Nationaal Symposium Bodemenergie dat door het Gebruikersplatform Bodemenergie werd georganiseerd. Naast discussie en kennisoverdracht werden ook drie bodemenergie-ambassadeurs in het zonnetje gezet waarbij één van hen de WKO Duurzaamheid Award 2022 ontving.

Lees meer
Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Op donderdag 20 januari keken een kleine 200 mensen naar een webinar dat het Expertiseteam Warmte in Noord-Brabant samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Doel van dit webinar was het geven van een toelichting op de omgevingsverordening die de provincie Noord-Brabant binnenkort aanneemt om drinkwaterbronnen te beschermen.

Lees meer
Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Op 29 september kwamen circa 50 mensen samen in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij luisterden daar naar vijf zeer interessante presentaties over de inzet van bodemenergie bij ziekenhuizen. Ervaren eindgebruikers vertelden daar over de ‘lessons learned’ en gaven inzicht in de wijze waarop zij de balans in de bronnen handhaven. In veel situaties is het bijzonder lastig om het warmteoverschot, waar veel ziekenhuizen mee te kampen hebben, efficiënt voor andere toepassingen in te zetten.

Lees meer
Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig evenementen om kennis over bodemenergie en ontwikkelingen op dit vlak te delen met eindgebruikers, beheerders van WKO-systemen en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en als zeer nuttig ervaren. Op onze website vindt u altijd een overzicht van de evenementen die gepland staan.

Lees meer
Koelen met bodemenergie als centraal thema tijdens webinar

Koelen met bodemenergie als centraal thema tijdens webinar

Circa 150 deelnemers namen op 21 april deel aan een webinar dat werd georganiseerd door het Gebruikersplatform Bodemenergie in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Tijdens dit online kennisevent stond de koudevraag in gebouwen en woningen centraal. Om vastgoed duurzaam te kunnen koelen, zullen we de komende decennia op grote schaal gebruik kunnen en moeten maken van de koude in de bodem.

Lees meer
Webinar Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk

Webinar Toepassingen en prestaties van bodemenergie in de praktijk

Wat kunt u leren van de toepassingen en de prestaties van bestaande WKO’s in de provincie Noord-Brabant? En hoe kunnen inwoners van een gemeente andere mensen enthousiast maken om zelf de verduurzaming een impuls te geven? Het zijn twee van de onderwerpen die op 3 december aan de orde kwamen tijdens het webinar dat het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met de provincie Noord-Brabant organiseerde.

Lees meer
Webinar Bodemenergie in de praktijk: resultaten en ervaringen

Webinar Bodemenergie in de praktijk: resultaten en ervaringen

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde op 26 november samen met de gemeente Utrecht het webinar ‘Bodemenergie in de praktijk; resultaten en ervaringen’. Aan de hand van verschillende praktijkverhalen kregen de deelnemers van het online event een goed idee van de aandachtspunten bij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en beheer van bodemenergiesystemen. Ongeveer 100 deelnemers hadden zich voor het webinar ingeschreven.

Lees meer