Diensten en producten

Wilt u de werking van uw bodemenergiesysteem beter later presteren? Of advies over nog te realiseren systemen?
Maak dan gebruik van onderstaande diensten! Gratis voor leden

  1. Home
  2.  → Diensten en producten

WKO-scan

Wij ontwikkelden de Gebruikersplatform Bodemenergie WKO-scan om handvatten te bieden uw systeem beter te laten presteren.

Hoe werkt het?

Een expert voert de scan uit. In een rapport adviseert hij waarmee men de werking van het bodemenergiesysteem kan optimaliseren. Hierdoor:

 

  • Realiseert u lager energieverbruik
  • Voldoet u aan vergunningseisen van de provincie
  • Voorkomt u onnodige kosten
De resultaten van de tot nu toe uitgevoerde scans zijn zeer positief: zowel op het vlak van het gerealiseerde klimaat, de kosten en de efficiëntie van de systemen zijn duidelijke verbeteringen te zien.

Voorwaarden:

Om een scan te laten uitvoeren, dient u als lid aan te kunnen tonen dat u reeds voldoende inspanning heeft gedaan om uw systeem optimaal te laten functioneren.

Second Opinion

Voorkom ontwerpfouten en vraag een kosteloze Second Opinion aan.
Met deze nieuwe dienst kunt u een deskundige via het gebruikersplatform met een objectieve blik naar het ontwerp van een nog te realiseren bodemenergiesysteem laten kijken.
Het Gebruikersplatform Bodemenergie geeft een objectief persoon met verstand van zaken opdracht om een ontwerp onder de loep te nemen. Hij of zij kan ontwerpfouten uit het ontwerp halen en verbeterpunten aangeven vóór de realisatie en oplevering van het bodemenergiesysteem. De Second Opinion is alleen beschikbaar voor leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie en aan het gebruik ervan zitten geen kosten verbonden.

Muurschildje

Met het bodemenergie-schildje kunnen WKO-eindgebruikers en -beheerders van deze systemen aan hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten. Voorwaarde voor het bestellen van het schildje is dat het bodemenergiesysteem voldoet aan de vergunningseisen van de provincie.