Lid worden van Gebruikersplatform Bodemenergie

Lidmaatschapsvoorwaarden

Het Gebruikersplatform Bodemenergie zet zich in voor het optimaal gebruik van energie uit de bodem middels warmte- en koudeopslag. Dit doen wij door kennis en ervaringen te delen door en voor eindgebruikers van bodemenergie. Samenwerking met relevante organisaties en koepels speelt hierbij een belangrijke rol.

Doelstellingen

 • Kennisoverdracht, vooral gericht op praktische ervaringen met Bodemenergie, zorgen dat de technologie van Bodemenergie optimaal wordt benut.
 • Eindgebruikers van een bodemenergiesysteem helpen bij de optimalisatie van hun systeem door inzet van diverse door het GPB ontwikkelde tools.
 • Belangenbehartiging van leden op diverse niveaus, zoals bij overheden en commerciële partijen.

Samenwerkingen

Wij werken met veel partijen, koepelorganisaties en overheden samen om de belangen van onze leden te behartigen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie is nauw verbonden aan de Branchevereniging Bodemenergie.

Lidmaatschap

Per organisatie kunnen 2 personen zich inschrijven, waardoor zij vertegenwoordigers van die organisatie zijn. Degenen die het lidmaatschap aangaan, hebben de volgende voordelen:

 • Eenvoudig netwerken met andere eindgebruikers van bodemenergiesystemen.
 • Onderling kennisdelen over optimalisatie van bodemenergiesystemen.
 • Ontvangen van tips en tricks over optimalisatie van klimaatinstallaties met een WKO-systeem.
 • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen via de Social Media-kanalen.
 • Profiteren van cursussen op maat.
 • Gratis deelnemen aan onze themabijeenkomsten, workshops, symposia en webinars.
 • Toegang tot ons Intranet;
 • Recht op een WKO-scan van een installatie;
 • Recht op een second-opinion van het ontwerp van de WKO-installatie;
 • Korting op themabijeenkomsten van de Brancheorganisatie Bodemenergie.
 • Ondersteuning van leden individueel bij het organiseren van lokale en regionale open dagen.

Wat verwachten wij van leden

 • Leden houden zich aan wet- en regelgeving.
 • Leden dragen actief praktijkkennis aan ten gunste van andere leden of betrokkenen via artikelen en sociale media.
 • Leden gaan commitment aan om hun WKO-installatie zo optimaal mogelijk te laten werken.
 • Leden organiseren, indien mogelijk ‘open dagen’ voor belangstellenden.
 • Leden zorgen voor een goed werkend WKO-systeem. Hierbij worden ze eenmalig kosteloos ondersteund door het Gebruikersplatform middels de WKO-scan.
 • Het Gebruikersplatform Bodemenergie is er speciaal voor eindgebruikers van WKO-systemen.
 • Bij de inzet van de WKO-scan van het Gebruikersplatform gaat u automatisch akkoord met een lidmaatschap van minimaal 3 jaar.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van het Gebruikersplatform Bodemnergie bedraagt € 250, € 495 of € 750 per kalenderjaar, excl. BTW.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het gebouwoppervlak dat door de WKO-installatie wordt verwarmd en/of gekoeld.

Oppervlakte m2 Tarief contributie per jaar excl. BTW
0 – 50.000 € 250,00
50.000 – 100.000 € 495,00
> 100.000 € 750,00
 • Bij aanvang van het lidmaatschap gedurende een lopend kalenderjaar bedraagt de contributie het evenredig deel over het aantal resterende volle maanden ingaande op de (verzend)datum waarop de bevestiging van het lidmaatschap is verzonden.

Beëindiging lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap dient voor 30 september in het lopende lidmaatschapsjaar plaats te vinden. Opzeggingen na 30 september worden gezien als opzegging voor het kalenderjaar na het eerstvolgende kalenderjaar. Als u gebruik maakt van de kosteloze WKO-scan van het Gebruikersplatform Bodemenergie, dan gaat u het lidmaatschap automatisch aan voor minimaal 3 jaar. Dit is noodzakelijk om het Gebruikersplatform, als non-profit organisatie, enige zekerheid te bieden t.a.v. de financiering van de door u te benutten voordelen van uw lidmaatschap.

Al lid van Gebruikersplatform Bodemenergie?

Profiteer van de gratis WKO-scan!

Leden kunnen een advies voor optimalisatie van hun bodemenergieysteem aanvragen door een van onze experts!

Maak gebruik van onze prestatiecontracten!

Vraag onze modellen voor presatiecontracten aan

Lid worden?

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zich als lid aanmelden bij het Gebruikersplatform Bodemenergie.
 • Uw gegevens

 • Contactpersoon 1

 • Hoofdletters, spaties en speciale tekens zijn niet toegestaan. Gebruikersnamen kunnen niet veranderd worden.
 • Contactpersoon 2