Open bodemenergiesystemen ontwerpen? Carrièrekansen vergroten? Uw kennis op peil houden? Volg deze cursus op 7 en 14 september!

Open bodemenergiesystemen worden gebruikt als bron voor verwarming en koelen van gebouwen, vaak met behulp van een warmtepomp. Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater onttrokken en geïnfiltreerd. Het grondwater wordt benut als energiedrager en voor energieopslag. Daarmee kan bodemenergie op de meest duurzame manier voorzien in een grote warmte- en koudebehoefte, met een hoog rendement en lage onderhoudskosten.

Voor de toenemende vraag naar deze systemen zijn er steeds meer gekwalificeerde vakmensen nodig. Vergroot uw carrièrekansen en uw kennis; volg al in september de Cursus DO: Specialisatie ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen!

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Het ontwerp van een open systeem moet aan bepaalde eisen voldoen om het rendement en de gewenste bedrijfszekerheid te realiseren. Bij realisatie zijn de kwaliteit van de bronnen en een goede test- en opleveringscontrole belangrijke aandachtspunten. De specialisatiecursus voor het ondergronds deel van open systeem is ontwikkeld om inzicht in de onderliggende hydrologische en thermische processen en de ontwerpmethoden te verschaffen.

In de twee cursusdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inzicht in onderliggende hydrologische en thermische processen
  • Ontwerpen ondergronds deel van een open systeem
  • Randvoorwaarden en ontwerpkeuzes
  • Hoe worden kosten en rendement van een systeem beïnvloed?
  • Beoordelen en evalueren aangeleverde ontwerpen

Cursuslocatie: Branchevereniging Bodemenergie, Gooimeer 4-15, Naarden.

De cursus kan worden afgesloten met een officieel Cito examen.

Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

Over bodemenergie opleidingen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert al jarenlang dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Een volledig overzicht van de opleidingen die u kunt volgen vindt u op onze website.