Programmaraad stelt koers en activiteiten vast voor Gebruikersplatform Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie stelt zich tot doel om de belangen van eindgebruikers van WKO-installaties te behartigen. Dit doet het platform op meerdere manieren. Een belangrijk onderdeel daarin is kennisoverdracht. Om te zorgen dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij de interesses en belangen van de doelgroep, is er een Programmaraad actief. Een paar keer per jaar komt deze raad samen om bijvoorbeeld bijeenkomsten voor te stellen of, zoals recentelijk de thema’s voor het Nationaal Symposium vast te stellen.

De programmaraad van het gebruikersplatform bestaat op dit moment uit 9 personen die verschillende marktsegmenten vertegenwoordigen. Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat zij de eindgebruiker van WKO-systemen vertegenwoordigen: van het Rijksvastgoedbedrijf tot woningcorporaties en van NS Stations tot een gemeente of een ziekenhuis.
(bovenste rij, vlnr: Adri Meijdam, Björn Kouwenhoven, John Tsoutsanis, Marinus Stulp. Onderste rij, vlnr: Jack Suijkerbuijk, Hans Fassbender, Richard van Meersbergen, Wouter Wienk, Dick Westgeest)

Thema’s bepalen
“Op de recente bijeenkomst hebben wij in de programmaraad bijvoorbeeld de workshop van 29 september aanstaande inhoudelijk vastgesteld. Tegelijk hebben we ook de drie thema’s vastgesteld voor het Nationaal Symposium Bodemenergie dat op 18 november van dit jaar plaatsvindt”, vertelt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. “Maar naast de concrete en pragmatische acties voor dit jaar, brainstormt de Programmaraad ook over mogelijke activiteiten en bijeenkomsten voor het komend jaar. Zo hebben we voor 2022 al een aantal mogelijke onderwerpen voor workshops en seminars bepaald die we in de komende maanden nader kunnen uitwerken.”

Evalueren en organiseren
Een ander onderdeel uit het takenpakket van de programmaraad is het evalueren van bijeenkomsten die zijn georganiseerd. Zo verzorgde het Gebruikersplatform in 2020 maar liefst 10 webinars waaraan in totaal zo’n 1400 mensen deelnamen. Gezien het grote aantal deelnemers blijken de webinars – zeker in deze tijden van corona – een goed alternatief om de informatie-uitwisseling met de doelgroep in stand te houden. Vandaar dat het gebruikersplatform ook in de eerste helft van dit jaar twee drukbezochte webinars organiseerde. De programmaraad vindt daarom dat webinars zeker een vaste plek verdienen, maar dat ook de workshops en seminars op locatie zo snel als mogelijk weer onderdeel van de mix moeten uitmaken. Het rechtstreekse contact tussen eindgebruikers op een ‘live-event’ is toch iets dat extra waarde toekent aan de kennissessies die het gebruikersplatform wil organiseren.

Elders op onze website leest u meer over de programmaraad en wie daarin zitting heeft.