Veel nieuwe inzichten na workshop over bodemenergie bij ziekenhuizen

Op 29 september kwamen circa 50 mensen samen in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij luisterden daar naar vijf zeer interessante presentaties over de inzet van bodemenergie bij ziekenhuizen. Ervaren eindgebruikers vertelden daar over de ‘lessons learned’ en gaven inzicht in de wijze waarop zij de balans in de bronnen handhaven. In veel situaties is het bijzonder lastig om het warmteoverschot, waar veel ziekenhuizen mee te kampen hebben, efficiënt voor andere toepassingen in te zetten.

De sprekers gingen in op de problemen en uitdagingen die zij tegenkomen om overtollige warmte toch zinvol aan te wenden. Zo zijn er ziekenhuizen die bekijken of de warmte uit de bodem ook voor tapwater kan worden gebruikt. Warm tapwater is namelijk een ander heet hangijzer als het gaat om de route naar fossielvrije gebouwen. Kun je de WKO op een zinvolle wijze voor warm tapwater gebruiken? Het is een vraag waar enkele ziekenhuizen al proeven voor doen. En hoe zorg je dat legionella in zo’n situatie geen probleem veroorzaakt? Als je met een warmtepomp en relatief lagere temperaturen werkt, liggen die risico’s op de loer. Ook de ongewenste opwarming in steeds beter geïsoleerde ziekenhuizen, zorgt voor meer legionellabesmettingen.

De vijf experts tijdens de workshop gaven stuk voor stuk een boeiende en informatiedichte presentatie waarvan de inhoud steeds goed op elkaar aansloot. Lees het uitgebreide verslag of bekijk de handouts van de  sprekers. Verslag en handouts zijn hieronder te downloaden.