Beheer en onderhoud zijn essentieel voor bedrijfszekere inzet bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame energievorm die steeds vaker een plek krijgt in de warmtetransitie van gemeenten. Ook gebouweigenaren kijken nadrukkelijk naar deze oplossing zodra zij hun gebouw van het gas af willen halen. Het grote voordeel van bodemenergie is dat we deze techniek voor zowel verwarmen als koelen kunnen inzetten. Maar er is een belangrijke randvoorwaarde. Goed beheer en onderhoud zijn bepalend voor een bedrijfszekere inzet, zo bleek tijdens het webinar dat 19 april werd georganiseerd.

 

De provincie Overijssel organiseerde samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie deze online kennissessie om enerzijds gemeenteambtenaren in en buiten de provincie nader te informeren. Maar de informatie was ook bedoeld voor eigenaren en vergunninghouders van WKO-systemen. De sprekers konden de deelnemers goed informeren over enerzijds de kansen die bodemenergie biedt, maar anderzijds ook over de randvoorwaarden die men in de gaten moet houden. Het beheer en het daarbij optimaliseren blijken cruciaal om energiewinning uit de bodem maximaal te benutten.

 

Meer weten over dit webinar? Lees het Verslag webinar Overijssel 19-04-2022

Andere bijeenkomsten