Dashboard ledendeel

Welkom!

Op dit besloten ledendeel van de website van Gebruikersplatform Bodemenergie kunt u de uitgebreide ledenlijst en nieuwsberichten inzien, die alleen voor de leden bedoeld zijn.

De leden zijn de dragende kracht van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Zij vormen een diverse groep van eindgebruikers, verdeeld over de gebruikersgroepen utiliteit, zorg en wonen, agrarische sector en industrie, die allemaal een belang hebben bij (een optimale benutting van) bodemenergie. In het menu aan de linkerkant vindt u een uitgebreid overzicht met de namen en contactgegevens van alle leden. Zo kunnen de leden onderling contact met elkaar zoeken om elkaar te helpen bij het optimaliseren van bodemenergiesystemen. Commerciële of reclame activiteiten op basis van deze contactgegevens worden niet op prijs gesteld

Mist u informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@gebruikersplatformbodemenergie.nl.

We verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in contactpersonen en/of de naam van de organisatie aan het secretariaat te laten weten.