Noord-Brabant en Gebruikersplatform organiseren samen webinar voor gemeenten

Op donderdag 20 januari organiseert de provincie Noord-Brabant een webinar met een inhoudelijke bijdrage van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Deze kennissessie gaat over de toepassing van bodemenergie in Brabantse gemeenten. De Provincie Noord-Brabant werkt op dit moment aan een omgevingsverordening voor drinkwater, met als doel om drinkwater te beschermen voor de lange termijn. De vraag is of er nog kansen zijn, en wat die kansen dan zijn, voor bodemenergie?

Tijdens dit webinar zullen de provincie Noord-Brabant samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie duidelijk maken dat bodemenergie zeker nog mogelijkheden biedt in de provincie. De inhoud van deze sessie richt zich primair op ambtenaren van gemeenten, maar is ook interessant voor veel andere stakeholders die betrokken zijn bij bodemenergie.

Ontwikkeling van wetgeving
Ingrid Roelse projectmanager Water bij provincie Noord-Brabant gaat in op de ontwikkeling van de wet- en regelgeving, inclusief vergunningstrajecten en boringvrije zones. Rik Molenaar, adviseur bij Techniplan bespreekt op hoofdlijnen de mogelijkheden die er nog zijn, maar ook de alternatieven, zoals warmte- en koudeopslag per woning of per wijk en andere energiebronnen zoals aquathermie. En Richard van Meersbergen van Brabant Wonen laat een mooi voorbeeld van een bodemenergieproject bij een appartementencomplexen in Brabant de revue passeren.

Aanmelden
Na elke presentatie is er gelegenheid voor de deelnemers aan het webinar om vragen te stellen via de chatfunctie. Wilt u dit webinar via een TEAMS-sessie bijwonen, schrijf u dan in via deze link: https://www.formdesk.com/hetbranchebureau/GBPwebinar20jan22

Download het volledige programma hier:
Uitnodiging webinar Noord-Brabant 20-01

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Recent geplaatst