Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’

KWR en Deltares organiseren op 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur het Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’. In de afgelopen twee jaren is uitgebreid praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan in laboratoria en in de (dagelijkse) praktijk naar de techniek van, de materialen voor en de controlemogelijkheden bij het aanvullen van boorgaten van gesloten bodemenergiesystemen.

Bij het aanleggen van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) is het aanvullen van het boorgat cruciaal. Tegelijkertijd is het ook een heel kwetsbaar proces met risico op fouten. Uit het onderzoek van KWR en Deltares is een aantal aanbevelingen gekomen, die nu al door verschillende boorbedrijven toegepast worden. Het doel van het symposium is om het resultaat van het onderzoek breed te delen en te bediscussiëren wat de implicaties hiervan op de huidige en toekomstige praktijk is.

 

Over het onderzoek

Het onderzoeksconsortium bestaat uit de boorbedrijven Bergmans, Duratherm, Encor (voorheen Remon) en Nathan, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Evides, PWN en Waternet, Branchevereniging Bodemenergie, adviesbureau Groen Holland en de kennisinstituten Deltares en KWR. Dit consortium wil de resultaten breder uitdragen, zodat de hele bodemenergiebranche het aanvulproces en de controle daarop kan verbeteren. Ook zijn aanbevelingen gedaan om de wet- en regelgeving aan te passen, om de resultaten van het onderzoek daarin te verankeren en daarmee het aanvulproces voor de hele markt te verbeteren.

Het onderzoeksrapport is te vinden op de websites van TKI Watertechnologie en KWR.

 

Doel van het symposium

 Naast het breed delen van het resultaat van het onderzoek, en te bediscussiëren wat de implicaties hiervan op de huidige en toekomstige praktijk is, heeft het symposium tot doel: 

  • de resultaten te verankeren
  • opvolging te geven aan de nog openstaande kennisvragen
  • meer vertrouwen te geven aan beleidsmakers en het bevoegde gezag in de praktijk van de aanleg van GBES 

Doelgroep

Onder de genodigden zijn alle betrokkenen en stakeholders, zoals boorbedrijven en Branchevereniging Bodemenergie, drinkwaterbedrijven en Vewin, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, ministeries, IL&T, SIKB, leveranciers van materieel en materialen, kennisinstellingen en consultants.

De organisatie is in handen van de kennisinstituten KWR en Deltares, met ondersteuning vanuit Branchevereniging Bodemenergie. 

 

Programma Symposium

09.00 – Ontvangst

09.30 – Opening door Eric Broers (KWR)

09.40 – Toelichting op het onderzoek en aanbevelingen, Pieter Pauw (Deltares)

10.10 – Toelichting resultaten van de enquête en kennisleemten, Martin van der Schans (KWR)

10.30 – Pauze

10.45 – Discussie in drie groepen

11.30 – Reflectie op terugkoppeling en gezamenlijk definiëren vervolgstappen

12.00 – Lunch tot 13.00 uur

Na de lunch volgt er een bezoek aan een boorlocatie (locatie volgt).

 

Bronboorders die lid zijn van Branchevereniging Bodemenergie kunnen vanaf 13.00 uur in hetzelfde gebouw bij KWR naar de bijeenkomst exclusief voor bronboorders.
Deze bijeenkomst is tevens de kick-off van de Werkgroep Bronboorders voor Bodemenergiesystemen. Kijk hier voor meer informatie voor het programma en om u aan te melden. 

 

Aanmelden voor het Symposium

U kunt zich hier aanmelden voor het Symposium. Gelieve uw eigen e-mailadres in te vullen op de plaats waar nu info@bodemenergie.nl staat, want daar wordt de bevestiging naartoe gemaild.

Enquête
Als voorbereiding op de dag wil KWR u vragen een enquête in te vullen. Deze is erop gericht om al vóór het symposium de aanbevelingen te prioriteren. Dat helpt de organisatie bij de voorbereidingen van het symposium en zal tot betere discussies leiden. Ook als u niet aanwezig kunt zijn bij het symposium, mag u de enquête invullen: Klik hier voor de enquête

 

Aanmelden bijeenkomst bronboorders

U kunt zich hier aanmelden voor de exclusieve bijeenkomst van Branchevereniging Bodemenergie voor bronboorders.

 

Locatie

KWR, Groningenhaven 7, 3433 PE, Nieuwegein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details

Datum & tijd
Georganiseerd door:
Locatie
Contact

Recent geplaatst

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.