Hoe pak je als gemeente de regie om tot een succesvolle warmtetransitie te komen?

Er dreigt een wildgroei aan complexe systemen te ontstaan, met een negatief neveneffect, als we de verduurzaming volledig aan bewoners zelf overlaten. Krijgen ze helemaal geen inspraak, komen projecten slechts mondjesmaat op gang of zelfs nooit af. Effectieve burgerparticipatie en initiatief van onderop dragen echter wél bij aan slimme, snelle en succesvolle verduurzamingsprojecten. Tijdens het webinar van Gebruikersplatform Bodemenergie deelden diverse experts hun visie over samenwerking, burgerinitiatieven en participatie om tot een succesvolle warmtetransitie te komen.

Het woord was tijdens het webinar aan Annelies Huygen (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij TNO), Margreet van der Woude (adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau CE Delft), Eelco Fortuijn (onderzoeker verduurzamingsprojecten bij Zonnewarmte Ramplaankwartier) en Desiree Orij (communicatieadviseur aardgasvrije wijken bij Zonnewarmte Ramplaankwartier). Zij deelden hun visie op de vraag: hoe pak je als gemeente de regie om tot een succesvolle warmtetransitie te komen?

Het volledige verslag van het webinar lezen? Dat kan via deze link: Verslag webinar 5 oktober

En download hieronder de hand-outs van alle afzonderlijke presentaties: