Interessante workshop over optimalisatie van WKO-installaties via WKO-scan

Op woensdag 22 mei organiseerden de Provincie Overijssel en het Gebruikersplatform Bodemenergie de Workshop ‘Veel voordeel door goed beheer en onderhoud van uw Bodemenergiesysteem’. De bijeenkomst vond plaats in het Provinciehuis te Zwolle en trok 20 belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst kregen de bezoekers een algemeen verhaal over de geschiedenis en toekomst van onze energieopwekking, maar ook een uitgebreid overzicht van de wijze waarop we WKO-installaties, via de WKO-scan, kunnen optimaliseren.

De bijeenkomst begon met een welkomstwoord door Glenn Dijks, beleidsuitvoerder bij de provincie Overijssel. Hij vertelde kort iets over de visie en het beleid met betrekking tot de inzet duurzame energie in de Provincie Overijssel. Ook ging hij in op het project voor verbeterde prestaties van Open Bodem Energie Systemen (OBES) dat in Overijssel gaande is en voor een deel al is afgerond. In dit project willen Overijssel en haar partners beter zicht krijgen op het functioneren van open bodemenergiesystemen in haar provincie, ook om te zien waar knelpunten ontstaan. Gelet op de energietransitie is dit een goed moment om eigenaren en beheerders een WKO-scan aan te bieden om te kijken waar ze hun OBES kunnen optimaliseren, juist ook op het gebruik. Aanvullend wil de provincie Overijssel alle eigenaren van een OBES een lidmaatschap aanbieden van het Gebruikersplatform Bodemenergie voor een periode van 3 jaar. Zo kan de eigenaar/beheerder kennis opdoen en meer halen uit het eigen systeem en in de tussentijd ook aan de vergunningsvoorwaarden voldoen.

Wil je meer lezen? Download dan hier het verslag van deze bijeenkomst

Kon je niet aanwezig zijn of wil je de handouts van de presentaties nog eens teruglezen? Dat kan hier:

  1. Presentatie Ivo Everts – WKO-scan Startpunt voor optimalisatie bodemenergiesystemen
  2. Presentatie Henk Broekhuizen – Bodembelang en duurzame Bodemenergie

Andere bijeenkomsten