Nieuws

Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

De IJssel biedt goede mogelijkheden om de nabijgelegen steden van duurzame warmte te voorzien. De thermische energie uit het oppervlaktewater van de rivier is de bron voor het warmtenet, dat modulair wordt aangelegd. Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte uit het oppervlaktewater naar de gewenste temperatuur gebracht voor de verwarming van woningen, een WKO-systeem zorgt voor de warmteopslag. Dit wordt gezien als een mooi voorbeeldproject voor verduurzaming van bestaande bouw.

Lees meer
Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Dat de warmtetransitie nog steeds niet warmte- en koudetransitie wordt genoemd is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Deze trend in de toenemende vraag naar koeling is uiteraard niet voorbijgegaan aan de projectontwikkelaars. Als er dan toch een stadswarmtenet wordt aangelegd, waarom hem dan niet meteen laten koelen? Want de zomers gaan er echt niet kouder op worden.

Lees meer
Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Op 19 mei ontving Diederick Hilckmann, beheerder van de werktuigkundige installaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de WKO Duurzaamheid Award 2022. Deze onderscheiding gaat jaarlijks naar een persoon die zich met veel toewijding inzet voor zijn of haar...

Lees meer
Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Afronding succesvolle Green Deal Aquathermie

Tijdens het NAT Festival ‘Aquathermie stroomt door’ wordt de Green Deal Aquathermie op feestelijke wijze afgerond. Het NAT festival is hiermee het schakelpunt tussen het einde van de Green Deal Aquathermie en de start van een nieuwe periode. Aquathermie stroomt door!

Lees meer
Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Er is een schat aan mooie bodemenergieprojecten in Nederland. En er komen steeds meer best case practices van warmte- en koudeopslag in de bodem bij. Die concrete voorbeelden zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te triggeren. De Open Energiedag speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

Lees meer
WKO-bodemenergietool steeds vaker geraadpleegd

WKO-bodemenergietool steeds vaker geraadpleegd

Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar.

Lees meer
Wetswijziging Waterregeling en Omgevingsregeling gerealiseerd

Wetswijziging Waterregeling en Omgevingsregeling gerealiseerd

Naar aanleiding van en met behulp van input van onze leden, heeft (de juridische werkgroep van) Branchevereniging Bodemenergie de wetswijziging de Waterregeling en de Omgevingsregeling weten te realiseren! Dit werd al aangekondigd in de nieuwsbrief van 27 oktober 2021 en is nu officieel. De wetswijziging zorgt voor een efficiëntieslag en voorkomt daarmee mogelijke vertraging van de vergunningverlening.

Lees meer
Waarom bodemenergie met aquathermie voor wijkaanpak goed werkt

Waarom bodemenergie met aquathermie voor wijkaanpak goed werkt

Het verduurzamen van Nederland is in volle gang. Bodemenergie levert al geruime tijd een belangrijke bijdrage in de energietransitie. In 2020 meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er zo’n 65.000 bodemenergiesystemen zijn in Nederland. Daarom zie je deze...

Lees meer
Waternet verwacht veel van energie uit oppervlaktewater en WKO’s

Waternet verwacht veel van energie uit oppervlaktewater en WKO’s

Voor de verduurzaming van onze energievoorziening hebben we uiteenlopende technieken nodig. Een van de technische mogelijkheden is de winning van energie uit oppervlaktewater, afvalwater, en drinkwater. Waternet, het publieke waterbedrijf dat zich namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam met de hele waterkringloop bezighoudt, onderkent de enorme potentie van deze technieken. Waternet hoopt daarom zo spoedig mogelijk via een zelfstandige organisatie de mogelijkheden in de gemeente Amsterdam concreet te maken.

Lees meer
Belangrijke rol van bodemenergie voor energietransitie nogmaals onderstreept

Belangrijke rol van bodemenergie voor energietransitie nogmaals onderstreept

Op donderdag 7 april organiseerde Branchevereniging Bodemenergie de Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door’. Voor het eerst sinds lange tijd weer een live event! Wij zijn zeer verheugd iedereen weer te hebben ontmoet op een leerzaam evenement, in een prettige interactieve sfeer. De enthousiaste deelnemers keerden na een nuttige middag, die geheel in het teken stond van kennisuitwisseling en het zoeken naar verbinding, helemaal up-to-date en geïnspireerd huiswaarts.

Lees meer
Branchevereniging Bodemenergie op Congres Transitievisie Warmte in de Praktijk 13 april 2022

Branchevereniging Bodemenergie op Congres Transitievisie Warmte in de Praktijk 13 april 2022

Van 12 t/m 14 april 2022 vindt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd voor de 9e keer plaats. De goedbezochte vakbeurs profileert zich nog nadrukkelijker als kennisplatform door drie spraakmakende congressen te organiseren. Frank Agterberg levert namens Branchevereniging Bodemenergie en Vereniging Warmtepompen een bijdrage aan het congresprogramma. Op woensdag 13 april om 10.50 uur neemt hij de congresbezoekers mee in de rol van bodemenergie en warmtepompen in de transitievisies van gemeenten, en waar zij dan aan moeten denken.

Lees meer
12 mei: NAT festival ‘Aquathermie stroomt door’

12 mei: NAT festival ‘Aquathermie stroomt door’

Op 12 mei a.s. vind het NAT festival 2022 plaats. De organisatie heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met de nieuwste inzichten en verhalen uit de aquathermie-praktijk, de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en nieuws over hoe NAT (Netwerk Aquathermie) de komende jaren door zal gaan.

Lees meer
Van de voorzitter

Van de voorzitter

De verduurzaming van verwarming en koeling gaat evenzeer over verduurzaming van materialen als over die van energie. In zijn boek ‘Blip’ beschrijft Christopher O. Clugston hoe wij naast een klimaat- en energie- evenzeer een materialen-crisis hebben. Zijn conclusie dat uiterlijk in 2050 ons hele maatschappelijke systeem daardoor in zal storten kan, mag en zal gewoon niet waar zijn. Maar ook duurzame technieken zoals bodemenergie behoeven materialen die schaars zijn of zullen worden en waarvan de winning nu nog verre van duurzaam is.

Lees meer
Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

Na bijna twee jaar alleen maar online bijeenkomsten te hebben georganiseerd, staan wij te popelen om u weer live te mogen ontmoeten op onze Themamiddag op donderdag 7 april. Branchevereniging Bodemenergie organiseert deze bijeenkomst, die deze keer als thema heeft: ‘Duurzaamheid Dendert Door!’

Lees meer
In één oogopslag warmteprojecten en duurzame bronnen in beeld

In één oogopslag warmteprojecten en duurzame bronnen in beeld

Onlangs is de Warmteprojectentool gelanceerd. De tool geeft informatie en inzicht over warmteprojecten in Nederland, waarmee nieuwe initiatiefnemers reële informatie aangereikt krijgen over wat er in hun omgeving op warmtegebied mogelijk zou kunnen zijn. Denk aan gemeenten die bezig zijn met de uitrol van de warmtetransitievisies. Binnen de tool, die regelmatig wordt uitgebreid en geüpdatet, kan ook gefilterd worden op het type (duurzame) bron zoals bodemenergie en WKO.

Lees meer
Stadhuis Eindhoven aardgasvrij met warmte- en koudeopslag in de bodem

Stadhuis Eindhoven aardgasvrij met warmte- en koudeopslag in de bodem

De manier waarop we gebouwen verwarmen en koelen kan én moet duurzamer. Energieopslag is daarbij een onmisbare schakel. Want waarom zouden we gebouwen verwarmen en koelen met vervuilend gas of schaarse groene stroom, wanneer de energie voor het oprapen ligt? Er is in de huidige warme zomers immers genoeg warmte beschikbaar en in de winter genoeg koude.

Lees meer
Eerste landelijke Dag Tegen Gas 27 maart 2022

Eerste landelijke Dag Tegen Gas 27 maart 2022

Zondag 27 maart is de eerste landelijke Dag Tegen Gas. Het doel van de dag is om zoveel mogelijk huishoudens, bedrijven, overheden, organisaties en gemeenschappen te stimuleren om met grote of kleine initiatieven hun fossiele energieverbruik te verminderen.

Lees meer
Energievoorziening uitbesteden: een stappenplan voor o.a. overheden

Energievoorziening uitbesteden: een stappenplan voor o.a. overheden

Bij (grootschalige) binnenstedelijke bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van collectieve energiesystemen. Via opslag van warmte en koude in de bodem (WKO) is betaalbare verwarming en koeling van gebouwen mogelijk en kunnen gebouwen en gebieden worden verduurzaamd. Dit stappenplan geeft handvatten bij het uitbesteden van deze energiesystemen.

Lees meer