Nieuws

Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Workshop over WKO en energietransitie bij Ziekenhuizen op 29 september

Met ingang van 2050 moeten alle ziekenhuizen volledig energieneutraal zijn. Binnen de transitie naar een energieneutraal ziekenhuis kan bodemenergie een belangrijke rol spelen, maar het gebruik van een WKO-systeem kan ook vragen met zich meebrengen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert een speciale bijeenkomst vindt plaats op 29 september bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.  

Lees meer
Leren van casussen uit de praktijk

Leren van casussen uit de praktijk

Het delen van kennis over het gebruik van bodemenergie en WKO-systemen is één van de belangrijkste speerpunten van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit doen wij onder andere door het organiseren van webinars en evenementen en het online delen van praktijkkennis. Op onze website treft u daarom een selectie aan van artikelen en interviews met verschillende eindgebruikers over het gebruik en de optimalisatie van WKO-systemen, uit de praktijk. Doel is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren!

Lees meer
Verkoop bodemgekoppelde warmtepompen in de lift

Verkoop bodemgekoppelde warmtepompen in de lift

Vorig jaar werden er in woningen bijna 60.000 lucht/water-warmtepompen en bodemwarmtepompen geïnstalleerd. Dat is 38% meer dan een jaar eerder. In zes jaar tijd is het aantal warmtepompen bijna vertienvoudigd. De groei zit zowel in de bodemgebonden warmtepompen als in de warmtepompen die lucht gebruiken als bron. Het aantal bodemwarmtepompen groeide van 11.232 stuks in 2019 naar 18.846 in 2020, een groei van 67%.

Lees meer
Aquathermiesystemen in praktijk – hoe werkt het en wat kost het?

Aquathermiesystemen in praktijk – hoe werkt het en wat kost het?

Binnen het onderzoekscollectief WarmingUP is in kaart gebracht welke aquathermiesystemen er zijn, hoe ze worden in ingezet waar ze worden toegepast. Het overzicht van de verschillende aquathermieconfiguraties en de beslisbomen geven een goed beeld van aquathermie in de praktijk en de te nemen stappen om tot een ontwerp te komen. In WarmingUP werken ruim veertig partijen uit de hele warmteketen samen aan het ontwikkelen van toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie.

Lees meer
Doe mee aan de Open Energie Dag op 11 september!

Doe mee aan de Open Energie Dag op 11 september!

Met z’n allen zijn we dagelijks bezig om de wereld een stukje mooier te maken. We dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de warmtetransitie en daarmee ook aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. We zijn trots op de mooie projecten die onze...

Lees meer
Interferentieberekeningen: een aandachtspunt tijdens de melding of vergunningsaanvraag

Interferentieberekeningen: een aandachtspunt tijdens de melding of vergunningsaanvraag

Voordat een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd kan worden, moet deze gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit is in veel gevallen de gemeente. Wanneer het systeem een hoger bodemzijdig vermogen heeft dan 70 kW, dan is er naast de melding ook nog een vergunning benodigd. Voor de voortgang van projecten is het van belang dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en dat alle gegevens compleet zijn. Uitloop van projecten kan zo voorkomen worden en het helpt het bevoegd gezag om een goede beoordeling te maken.

Lees meer
Aquathermieprojecten in Nederland

Aquathermieprojecten in Nederland

Bodemenergie is onmisbaar om van aquathermie een succes te maken. Op de website van Netwerk Aquathermie staat een handige landkaart waarop aquathermieprojecten, al dan niet in combinatie met een WKO, staan aangegeven Op de kaart zijn kengetallen van ruim 65 gerealiseerde aquathermieprojecten verzameld. Het gaat daarbij om grote en kleine TEO-, TEA- en TED-projecten. 

Lees meer
Waardoor heeft bodemenergie zoveel voordelen?

Waardoor heeft bodemenergie zoveel voordelen?

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst 45 jaar in andere landen in Europa. De duurzame techniek kan worden ingezet in nauwe samenwerking met andere duurzame energietechnieken, zoals seizoensopslag, aquathermie, warmtenetten en warmtepompen. De kwaliteit van bodemenergiesystemen wordt o.a. geborgd en bewaakt door verplichte certificering, strenge protocollen en richtlijnen. Dit maakt bodemenergie een betrouwbare én schone techniek, waarmee de gebouwde omgeving verwarmd én gekoeld kan worden.

Lees meer
Samen de diepte in met bodemenergie onderzoek en kennisprojecten

Samen de diepte in met bodemenergie onderzoek en kennisprojecten

Het aantal bodemenergiesystemen in Nederland neemt alsmaar toe. Zo neemt ook de behoefte aan specialistische kennis(uitwisseling) en onderzoek toe. Samenwerken op het gebied van specifieke vraagstukken helpt enorm om het kennispeil over bodemenergie te vergroten, beschikbaar te maken en te borgen. Dat is precies de reden van het bestaan van Kennisplatform Bodemenergie. Kom ook in ons netwerk!

Lees meer
Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig evenementen om kennis over bodemenergie en ontwikkelingen op dit vlak te delen met eindgebruikers, beheerders van WKO-systemen en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en als zeer nuttig ervaren. Op onze website vindt u altijd een overzicht van de evenementen die gepland staan.

Lees meer
EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

In Europa was 2010-2020 een decennium van aanhoudende groei voor de bodemenergie- en geothemiebranche, die op het einde werd verstoord door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. De effecten van de crisis zouden echter van korte duur moeten zijn en er wordt verwacht dat de groeiende belangstelling voor bodemenergie en geothermie in Europa de investeringen in de sector verder zal stimuleren.

Lees meer
Virtuele rondleiding technische ruimte appartementencomplex

Virtuele rondleiding technische ruimte appartementencomplex

Heeft u altijd al een keer een kijkje willen nemen in een technische ruimte? Dat is nu mogelijk! U kunt hier uw virtuele rondleiding volgen en op uw gemak even ‘rondlopen’ in de kelder van het complex. Tijdens de rondleiding krijgt u een korte uitleg over de diverse apparatuur, de installatie in de binnenruimte en kunt u zelfs de regelkast van binnen bekijken.

Lees meer
Water als aantrekkelijke, duurzame energiebron

Water als aantrekkelijke, duurzame energiebron

Bij aquathermie wordt er thermische energie uit water gehaald. Dit kan oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED) zijn. Aquathermie wordt meestal gecombineerd met warmteopslag (WKO) in de bodem. Hierdoor kan warmte in de zomer worden opgeslagen, om te worden gebruikt in de winter. In de bijlage die afgelopen weekend in Trouw verscheen, wordt hier door het NAT verder op ingezoomd.

Lees meer
Branchevereniging Bodemenergie behartigt de belangen van de bodemenergiebranche

Branchevereniging Bodemenergie behartigt de belangen van de bodemenergiebranche

Branchevereniging Bodemenergie behartigt de collectieve belangen van haar leden met betrekking tot het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en exploiteren van bodemenergiesystemen in brede zin. Zo hebben wij daadwerkelijk invloed waar dat nodig is en brengen wij onze leden als eerste op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op technologisch, economisch en juridisch gebied.

Lees meer
Reminder: Meld u aan voor gratis webinar op 9 juni

Reminder: Meld u aan voor gratis webinar op 9 juni

Wilt u meer weten over de verschillende aspecten van warmte- en koudelevering aan appartementen. Meld u dan nog snel aan voor het webinar op 9 juni a.s. Nu onze woonomgeving verduurzaamt, gaan we ook steeds vaker bodemenergie gebruiken. Ook appartementencomplexen...

Lees meer
“Bodemenergie is fundament onder energietransitie”

“Bodemenergie is fundament onder energietransitie”

Energie uit de bodem heeft het allemaal. Het is veelzijdig inzetbaar, duurzaam en biedt comfort. Maar tegelijkertijd is bodemenergie onzichtbaar, letterlijk. En onbekend maakt vaak onbemind. Dat is volledig onterecht in de ogen van Frank Agterberg en Maarten Woudstra van de nieuwe koepel Bodemenergie Nederland. “Op bodemenergie kun je bouwen, letterlijk. Het is niet alleen een techniek die als fundament van het binnenklimaatsysteem onder een gebouw kan worden aangelegd. Het is ook het fundament onder de energietransitie.”

Lees meer
Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Persbericht: Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. De leden van Geothermie Nederland stemden begin dit jaar unaniem in met deze industriestandaard zodat alle belanghebbenden zoals ook Vewin kunnen blijven vertrouwen op een veilig en verantwoorde winning van aardwarmte. Dit is essentieel om aardwarmte te kunnen toepassen als natuurlijke bron van duurzame energie in de energietransitie.

Lees meer