Praktisch toepasbare kennis voor overheden en eindgebruikers

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig evenementen om kennis over bodemenergie en ontwikkelingen op dit vlak te delen met eindgebruikers, beheerders van WKO-systemen en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en als zeer nuttig ervaren; bezoekers van de bijeenkomsten wisselen ervaringen uit en kunnen de nieuw opgedane kennis vaak direct toepassen hun dagelijkse praktijk.

Op onze website vindt u altijd een overzicht van de evenementen die gepland staan. Houd onze agenda in de gaten voor diverse webinars, workshops en bijeenkomsten zoals het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie, dat in 2021 op 18 november zal worden georganiseerd.

Tevens kunt u op onze website verslagen teruglezen, filmpjes terugkijken en kunt u overige informatie terugvinden, van bijeenkomsten die reeds zijn geweest.

Heeft u zelf ideeën voor voor (een bijdrage aan) een evenement ter bevordering van de toepassing en het gebruik van bodemenergiesystemen? Dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Dick Westgeest, e-mail d.westgeest@gebruikersplatformbodemenergie.nl.