TU Delft gaat versneld naar CO2-neutraal met veel bodemenergiesystemen

Het is niet de enige techniek die de TU Delft inzet, maar voor de bestaande en nog nieuw te realiseren gebouwen zijn bodemenergiesystemen cruciaal voor de klimaatdoelstellingen van de universiteit. In 2030 wil de volledige universiteit CO2-neutraal opereren. Een enorme opgave, gezien de omvangrijke campus en de vele oude gebouwen die van het gas af moeten. De netwerken die de WKO-systemen op de campus aan elkaar koppelen, spelen daarin een belangrijk rol.

Dit was de belangrijkste boodschap waarover de verschillende sprekers tijdens de zeer afwisselende en boeiende workshop op de TU Delft spraken. Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde dit samen met de TU Delft op 3 november. De middag startte met Professor Andy van den Dobbelsteen, specialist in Climate Design & Sustainability aan de TU Delft. Hij maakte onder meer bekend dat de universiteit diezelfde week had aangekondigd dat ze de komende jaren ‘substantieel geld’ – namelijk 95 miljoen euro –investeert in het versneld CO2-neutraal maken van de campus.

13 WKO-systemen voor 17 gebouwen
Na Van den Dobbelsteen vertelde Anne van Buiten, samen met haar zus eigenaar en exploitant van Firma van Buiten, over de bijzondere locatie waar de bijeenkomst plaatsvond. Anne Medema, de WKO-beheerder op de campus, kwam daarna aan het woord en vertelde onder meer dat er al 13 WKO-systemen in gebruik zijn die in totaal 17 gebouwen van warmte en koude voorzien. Na hem sprak Martin Bloemendal, werkzaam als senior onderzoeker bij KWR en assistent professor aan de TU Delft, over hoe bodemenergie en WKO aan de universiteit steeds belangrijkere vakgebieden worden. Tot slot mocht een van zijn voormalige studenten, Rogier Duijff, gebiedsregisseur bij adviesbureau DWA, over zijn onderzoek vertellen. Dit betrof de ontwerpregels voor de onderlinge afstand tussen WKO-bronnen.

Ideeën en standpunten uitwisselen
Het tweede deel van de middag stond in het teken van het uitwisselen van ideeën en standpunten. Alle aanwezigen gingen in drie groepen diverse stellingen en conclusies bediscussiëren. Na een dik half uur gaven de drie ‘discussieleiders’ een korte, plenaire terugkoppeling. Als afsluiting van het inhoudelijke deel van de middag nam Anne Medema de gasten mee naar het TNW-gebouw waar de derde verdieping volledig is ingericht als technische ruimte. Daar staan de warmtepompen, acht enorme luchtbehandelingskasten, transformatoren en persluchtinstallaties. Na de rondleiding konden alle gasten nog bij Firma van Buiten terecht voor een borrel, waarna de leerzame workshop kon worden afgesloten.

Download het volledige verslag van de middag:
Verslag_bijeenkomst_3_nov_2022_TU_Delft

Download hier de handouts van de verschillende sprekers:
Presentatie Andy_van_den_Dobbelsteen
Presentatie_Anne_Medema
Presentatie_Martin_Bloemendal
Presentatie_Rogier_Duijff
Presentatie_Intro_Rik_Molenaar

Andere bijeenkomsten