Veel voordelen door WKO-systemen binnen warmtenet te koppelen

Enthousiaste reacties tijdens workshop over bodemenergie op bedrijfsterreinen

Wat is de meerwaarde van een gecoördineerde en gebundelde inzet van bodemenergie op campussen en bedrijfsterreinen? Die waarde is erg groot, zo was het overduidelijke antwoord na het bijwonen van de workshop op 8 juni jongstleden. De workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde vond plaats bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, een campus met het levende bewijs van een goed functionerend warmtenet met WKO-systemen.

Circa 60 belangstellenden waren naar Nijmegen gekomen om te luisteren naar enkele presentaties die voorbeelden én voordelen behandelden van het koppelen van WKO-systemen binnen een netwerk. Naast de kennisoverdracht via de presentaties, werden de deelnemers ook zelf aan het denken gezet via rondetafeldiscussies, waaraan praktisch iedereen enthousiast en actief meedeed. Aan het einde van de middag, voordat iedereen aan de netwerkborrel ging, nam Diederik Hilckmann, de technisch beheerder van de WKO-installaties bij Radboud Universiteit, de bezoekers mee naar de technische ruimte van ‘zijn’ systeem. Daar kreeg iedereen een gevoel bij de omvang van de installaties en het systeem. Terwijl buiten het gebouw nog stevig werd gewerkt aan het uitbouwen en vergroten van het hybride warmtenet, waarop steeds meer gebouwen van de universiteit worden aangesloten.

Wil je meer lezen? Download hier het verslag van de workshop aan de Radboud Universiteit op 8-6-2022

Presentaties inzien? Download ze hier:

Presentatie Aat Builtjes
Presentatie IF Technology
Presentatie Marije Klomp
Presentatie Toon Buiting

Andere bijeenkomsten