Koelen met bodemenergie als centraal thema tijdens webinar

Circa 150 deelnemers namen op 21 april deel aan een webinar dat werd georganiseerd door het Gebruikersplatform Bodemenergie in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Tijdens dit online kennisevent stond de koudevraag in gebouwen en woningen centraal. Om vastgoed duurzaam te kunnen koelen, zullen we de komende decennia op grote schaal gebruik kunnen en moeten maken van de koude in de bodem.

Dagvoorzitter Henk van Zoelen opende het kennisevent met twee interviews. Het eerste interview was met Astrid de Wit, programmamanager klimaatadaptatie voor de provincie Zuid-Holland. Dit interview ging onder meer om de vraag waardoor die koudevraag zo nadrukkelijk naar voren komt. Na het interview met Astrid de Wit werd het gesprek voortgezet met Ronald Prins, programmamanager gebouwde omgeving en warmte voor de provincie Zuid-Holland. In dit interview ging het onder meer om de vraag hoe we op een betaalbare en energie-efficiënte manier kunnen koelen. Na de interviews vertelde Henk van Zoelen hoe het programma eruit zag en dat het accent in dit webinar bij de koudevraag ligt.

Diverse sprekers
De eerste spreker was Rik Molenaar, senior adviseur bij Techniplan Adviseurs, bestuurslid bij brancheorganisatie Bodemenergie en specialist duurzame energieopwekking. Hij sprak tijdens zijn presentatie over de invloed van klimaatverandering op bodemenergie en behoefte naar comfort. De tweede spreker was Martijn van Helmond, technisch directeur bij Kuijpers Ecopartners. In zijn presentatie sprak hij over de case Reinier de Graaf Gasthuis. Hij liet zien hoe het RDGG de WKO gebruikt voor de grote koudevraag in het ziekenhuis maar ook hoe de restwarmte kan worden benut voor de energievoorziening van de nabij liggende nieuwbouwwijk. Na een korte pauze kwam Gertjan de Joode, kennismanager en ontwikkelaar bij energie-exploitant Eteck aan het woord. Hij informeerde de deelnemers over de vele mogelijkheden van koudelevering vanuit bodemenergiesystemen aan de gebouwde omgeving. Daarvoor zijn diverse systemen en methoden beschikbaar, die hij stuk voor stuk toelichtte. Wilt u de belangrijkste informatie van dit webinar nalezen, download dan hier het uitgebreide verslag:

Verslag webinar 21 april 2021

Wilt u de handouts van de getoonde sheets nogmaals bekijken, dan kunt u deze hier downloaden.

Presentatie_van_Henk_van_Zoelen_dagvoorzitter-kleiner
Presentatie_van_Rik_Molenaar_Techniplan_Adviseurs
Presentatie_van_Martijn_van_Helmond_Kuijpers_Ecopartners
Presentatie_van_Gertjan_de_Joode_Eteck

Wilt u het hele webinar nog eens terugkijken, dan vindt u hier de opname van het event:

Tijdens het webinar zijn ook veel vragen gesteld. Een groot aantal vragen zijn na afloop beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hier:

Chat vragen en antwoorden 21-04-2021

Andere bijeenkomsten